Terug naar overzicht

Iedereen is gelijk, behalve de tandarts

Nederland is het enige land in Europa dat mogelijke oplossingen voor betere mondzorg in de weg staat. Om die reden is het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg Europa opgericht.

Maar wat doe je als de overheid oplossingen tegenhoudt om de kwaliteit in de mondzorg te verbeteren? In heel Europa geldt dat iedereen gelijk is. Waarom is dit ineens anders in de mondzorg? Hoe kan het dat tandartsen in andere Europese landen wél hun eigen regels kunnen bepalen?

Daarom hebben wij een publiekrechtelijke status volgens het Europees recht. Dat betekent:

  1. Het KOM kan rechtstreeks advies vragen bij de Europese Commissie. Dat advies is bindend voor de Nederlandse overheid.
  2. Leden van het KOM Europa kunnen hun bezwaren rechtstreeks voorleggen aan het Europese Hof en behoeven zich niet meer te richten tot het College van Beroep of elk nationaal rechtscollege binnen de EU.
  3. Het KOM en haar leden kunnen zich beroepen op het recht op vrije verkeer van diensten en producten.
  4. De leden van het KOM kunnen zich beroepen op het recht om overeenkomsten aan te gaan met patiënten zoals die elders in Europa ook aangegaan mogen worden.
  5. Het KOM is het enige middel om de doelstellingen van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening ook in Nederland gelegaliseerd te krijgen.

Vragen over dit onderwerp?

Whatsapp+31357121036