Keurmerk

Keurmerk

Om de belangen van alle tandartsen te kunnen behartigen, hebben wij een keurmerk in het leven geroepen. Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) staat voor een transparant beleid in de Nederlandse mondzorg, zodat de kwaliteit wordt behouden. Wat zijn de belangen van patiënt en tandarts? Alle patiënten hebben recht op een kundige en betrouwbare tandarts, die hen voorziet van de beste behandeling.

KOM is het keurmerk van bevlogen tandartsen die elke dag met passie bezig zijn om hun vak uit te voeren en hongerig zijn naar inzichten om het voor hun patiënten nog beter te doen. Zowel technisch als in bejegening.

Om de beloftes waar te maken houdt elke aangesloten tandarts zich aan de stellingen van het KOM.

  • Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat een tandarts op basis van zijn afgelegde beroepseed naar eer en geweten handelt.
  • Wanneer derden eisen stellen die een tandarts onder druk zetten, dan zal hij alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat hij zijn beroepseed kan nakomen.
  • De beleidsvisie van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening biedt ruimte om aan deze beroepseed voor 100% tegemoet te komen.
  • Een tandarts-patiëntrelatie komt uit vrije wil tot stand. De mate van vertrouwen is een maat voor de kwaliteit van de relatie.
  • Vertrouwen heeft alles te maken met onafhankelijkheid en een open communicatie.
  • Een KOM-tandarts wil het beste voor zijn patiënten en zal daarom alle medewerking verlenen om een eventuele klacht op te lossen. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is binnen de bestaande relatie, dan zal hij zich te allen tijde neerleggen bij een uitspraak van de daartoe ingestelde klachtenbehandeling.
  • De houder van dit certificaat stelt zich open voor een intercollegiaal toetsingsprogramma ten behoeve van de kwaliteit. Deze toetsing zal de klinische mondgezondheid betreffen in combinatie met het medisch dossier bij die patiënten die dat wensen of daar geen bezwaar tegen hebben.