Onze Missie

Onafhankelijke Mondzorg

Het KOM is een organisatie die zich inzet voor de belangen van tandartsen door ons te verenigen. Wij zien tandartsen als iemand die slechts twee belangen dient: eerst het belang van de patiënt, daarna pas zijn eigen belang. Helaas maakt de overheid dit niet gemakkelijk.

Het KOM is geen beroepsorganisatie, maar een organisatie die zich sterk maakt voor de beste mondzorg. Om dit te realiseren is het noodzaak om alle tandartsen onafhankelijk te maken van de overheid en/of zorgverzekeraar. 

Samen maken we ons sterk voor onafhankelijke gezondheidszorg. Samen zorgen wij voor eerlijke rechten en tandartsen die eigen keuzes kunnen maken.

Belangen van tandarts

Landelijke vertegenwoordiging

Het KOM is een organisatie die zich inzet voor de belangen van tandartsen, samen met diezelfde artsen. Wij zien tandartsen als iemand die slechts twee belangen dient: eerst het belang van de patiënt, daarna pas zijn eigen belang. Helaas maakt de overheid dit niet gemakkelijk.

Het KOM is geen beroepsorganisatie, maar een organisatie die zich sterk maakt voor de beste mondzorg. Om dit te realiseren is het noodzaak om alle tandartsen onafhankelijk te maken van de overheid en/of zorgverzekeraar. Helaas is het al een lange tijd het geval dat deze derde partijen de tandarts vertellen hoe zij hun werk moeten doen. Dit klopt natuurlijk van geen kant.

Goede tandheelkunde ontstaat door een optimale vertrouwensband tussen patiënt en tandarts; iets wat pas gerealiseerd kan worden wanneer de patiënt zich op zijn gemak voelt. Door de regeltjes en eisen van onder andere de overheid, wordt dit vertrouwen vaak geschaad. De patiënt voelt zich gehaast, voelt zich een nummer en weet niet wat hij kan verwachten. En dat terwijl de tandarts het liefst de allerbeste zorg voor deze patiënt geeft, wat op lange termijn het beste en voordeligst is. Helaas kan dit niet en wordt deze tandarts tegenhouden door de regels die buiten zijn macht liggen. En zo zijn er nog duizenden andere tandartsen.

 

 

Europese Vertegenwoordiging

Wij komen op voor de belangen

Nederland is het enige land in Europa dat mogelijke oplossingen in de weg staat. Om die reden is het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg Europa opgericht.

Tandartsen met het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg hebben oog voor wat er gaande is. Zij gaan ervan uit dat niet de overheid maar alleen zij het probleem van de kosten en de kwaliteit moeten oplossen.

Maar wat doe je als de overheid oplossingen tegenhoudt om de kwaliteit in de mondzorg te verbeteren? In heel Europa geldt dat iedereen gelijk is. Waarom is dit ineens anders in de mondzorg? Hoe kan het dat tandartsen in andere Europese landen wél hun eigen regels kunnen bepalen?

Daarom hebben wij een publiekrechtelijke status volgens het Europees recht. Dat betekent:

 1. Het KOM kan rechtstreeks advies vragen bij de Europese Commissie. Dat advies is bindend voor de Nederlandse overheid.
 2. Leden van het KOM Europa kunnen hun bezwaren rechtstreeks voorleggen aan het Europese Hof en behoeven zich niet meer te richten tot het College van Beroep of elk nationaal rechtscollege binnen de EU.
 3. Het KOM en haar leden kunnen zich beroepen op het recht op vrije verkeer van diensten en producten.
 4. De leden van het KOM kunnen zich beroepen op het recht om overeenkomsten aan te gaan met patiënten zoals die elders in Europa ook aangegaan mogen worden.
 5. Het KOM is het enige middel om de doelstellingen van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening ook in Nederland gelegaliseerd te krijgen.
Certificering

De beste tandartsen

Wanneer je lid wordt van het KOM, ontvang je een KOM Certificering. Met dit certificaat toon je aan dat je opkomt voor je rechten als tandarts en dat je tegen de toenemende regeltjes ingaat.

Patiënten hebben recht op een kundige en betrouwbare tandarts. Voor beide partijen is het van belang dat er een duidelijke visie is wat betreft mondzorg. Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) staat voor een transparant beleid gericht op kwaliteit in de Nederlandse mondzorg.

Naast het KOM-certificaat, waarmee de houder aangeeft een kwaliteitsbeleid voor te staan dat hem niet belemmert om de beste zorg te kunnen geven, biedt het KOM haar certificaathouders extra diensten aan. Diensten die voor elke tandarts belangrijk, voordelig of noodzakelijk zijn.

Vaak is niet duidelijk waar een tandarts voor staat en patiënten zien een tandartsbezoek meer als nare verplichting dan een prettige ervaring. Aan de andere kant wordt de tandarts door toenemende regeltjes gedwongen soms niet het beste te doen voor de patiënt. Aan beide zaken maakt het KOM een einde. KOM tandartsen willen altijd het beste voor hun patiënten.

Keurmerk

Samen naar een onafhankelijke mondzorg

Om de belangen van alle tandartsen te kunnen behartigen, hebben wij een keurmerk in het leven geroepen. Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) staat voor een transparant beleid in de Nederlandse mondzorg, zodat de kwaliteit wordt behouden. Wat zijn de belangen van patiënt en tandarts? Alle patiënten hebben recht op een kundige en betrouwbare tandarts, die hen voorziet van de beste behandeling.

KOM is het keurmerk van bevlogen tandartsen die elke dag met passie bezig zijn om hun vak uit te voeren en hongerig zijn naar inzichten om het voor hun patiënten nog beter te doen. Zowel technisch als in bejegening.

Vaak is niet duidelijk waar een tandarts voor staat en patiënten zien een tandartsbezoek meer als nare verplichting dan een prettige ervaring. Aan de andere kant wordt de tandarts door toenemende regeltjes gedwongen soms niet het beste te doen voor de patiënt. Aan beide zaken maakt het KOM een einde. KOM tandartsen willen altijd het beste voor hun patiënten. Daarom hebben wij 10 beloftes in het leven geroepen waar je ons aan mag houden.

 1. U bent altijd hartelijk welkom
 2. Onze patiënten zijn meer tevreden
 3. We vertellen van tevoren wat het kost
 4. Samen verlagen we de kosten
 5. We bespreken onze aanpak vooraf
 6. U wordt prettig behandeld
 7. We leren van elkaar
 8. Kwaliteit staat voor ons bovenaan
 9. Wij maken gebruik van de modernste technieken
 10. We zijn trots op ons vak

Voor beginnende tandartsen

Klaarstomen voor praktijkovername

Wanneer u een bestaande praktijk wilt overnemen, komt daar een heleboel bij kijken. Wij helpen u graag bij deze overname. Speciaal voor KOM tandartsen staan verschillende specialisten gereed om u door dit proces heen te begeleiden.

Voor de KOM-certificaathouders staan er verschillende specialisten gereed die aan de hoogste eisen voldoen. Deze specialisten zijn actief op het gebied van praktijkovernames, praktijkfinancieringen en bedrijfsopvolging. Ook staan zij u desgewenst met raad en daad terzijde bij associaties, dissociatie en overige contractbesprekingen in uw praktijk of maatschap.

Bij ieder advies wat wordt gegeven, komt de ervaring en de snelheid van de deskundige naar boven. En dat alles vanuit een laagdrempelig en intensieve manier van communicatie.

Vragen over dit onderwerp?

Whatsapp+31357121036