Op 5 oktober jl. hebben 26 tandartsen inmiddels de intentie geuit om Gekwalificeerd KOM-tandarts (GKT) te willen worden. Zij komen in aanmerking om met hun patiënten afspraken te maken die buiten het kader vallen van het bestaande prestatietarievensysteem.

Met deze groep worden op zaterdag 17 november a.s. (te Laren van 10.00 tot 14.00 uur) de eerste voorwaarden voor vaststelling bepaald. KOM-certificaathouders die het symposium niet konden bijwonen, kunnen zich voor deze GKT-bijeenkomst nog opgeven tot uiterlijk 14 november.

Aanmelden kan via info@komnederland.nl.

Dit zijn de te bespreken onderwerpen:

 1. Alleen KOM-tandartsen kunnen GKT worden.
 2. De GKT is volwaardig lid van de EAOM (Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg).
 3. Volwaardige leden van de EAOM hebben recht op juridische bijstand (Europees rechtelijk) op grond van een collectieve rechtsbijstandsvoorziening en kunnen gebruik maken van mankracht en expertise van de EAOM bij geschillen met instanties in Nederland.
 4. Het voeren van een geïndividualiseerd bord met GKT-LOGO.
 5. Specifieke info voor de patiënt over de GKT.
 6. Een professionele video van de praktijk en praktijkvoering.
 7. De vervaardiging van een op maat gemaakt organisatieschema van de praktijkvoering en de zorg met behulp van een professioneel bureau.
 8. Het monitoren van de praktijkvoering en de zorg.
 9. De wijze waarop en wie zorgdragen voor de diverse activiteiten waaronder het monitoren van de kwaliteit.
 10. Het vastleggen van patiënt bevindingen.
 11. Het bepalen en vaststellen van de diverse kosten, zoals eenmalige entreekosten (bord met logo, praktijkvideo, organisatieschema en de jaarlijkse kosten zoals KOM- en EAOM contributie, monitorings-, evaluatie- en ontwikkelingskosten van het kwaliteitsapparaat.
 12. Wat ter tafel komt.

De GKT- groep staat als een man achter zijn zorg en zijn patiënten. Deze vormt dan al gauw een equivalent van meer dan 30.000 patiënten.

Zorg dat je er bij komt dan heb je straks geen zorgen!

Aanmelden kan via info@komnederland.nl.